Ο χώρος στέγασης του Ωδείου Αθηνά είναι κατάλληλα διαμορφωμένος  έτσι ώστε να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της διδασκαλίας και όχι μόνο αφού σε ειδικό ξεχωριστό χώρο ενός ολόκληρου ορόφου λειτουργεί χώρος ποικίλων εκδηλώσεων (μαθητικές εκδηλώσεις-συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών-σεμινάρια-εκθέσεις).

Επικοινωνήστε με την γραμματεία (2102284700) του Ωδείου για να οργανώσετε την δική σας εκδήλωση-συναυλία στον ιδιαίτερο αυτό χώρο.