Μ.Δ. ΚΙΘΑΡΑΣ "ΦΙΛΩΝΑ" 2007: Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, ΤΑΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του ΄Εντμοντ και της Λαμτούριας. Ετών 13, Ωδείο Αθηνά, Διδασκαλία κ. Χριστίνα Χαμηλοθώρη