Μ.Δ. ΚΙΘΑΡΑΣ "ΦΙΛΩΝΑ" 2007: Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, ΤΑΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του ΄Εντμοντ και της Λαμτούριας. Ετών 13, Ωδείο Αθηνά, Διδασκαλία κ. Χριστίνα Χαμηλοθώρη

Ωδείο Αθηνά

"'Εχουμε πάθος με τη μουσική"

Σπουδές κλασικής, μοντέρνας, λαϊκής & παραδοσιακής μουσικής.  Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα, η μουσική τεχνολογία & το σύγχρονο τραγούδι.

Facebook