Μ.Δ. ΚΙΘΑΡΑΣ "ΦΙΛΩΝΑ" - Β' ΒΡΑΒΕΙΟ, ΤΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Εντμοντ και της Λουμτούρια, Ετών 9 - «Ωδείο Αθηνά» - Διδασκαλία κ. Χριστίνα Χαμηλοθώρη