Ο χώρος στέγασης του Ωδείου Αθηνά είναι κατάλληλα διαμορφωμένος  έτσι ώστε να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της διδασκαλίας και λειτουργεί χώρος ποικίλων εκδηλώσεων (μαθητικές εκδηλώσεις-συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών-σεμινάρια-εκθέσεις).